zápas

Zápas

Taekwondo boj (kyorugi) jsou dva druhy soubojů – volný a řízený. V kyorugi (volném boji) lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoliv kombinaci dle pravidel sportovního zápasu. Řízený boj probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný pro trénink a používá se pro prokázání technické vyspělosti. Krom toho se hodí pro demonstrace, protože obranná a útočná technika jsou předem stanoveny, takže i neznalému divákovi ukazují možnosti taekwondo a jeho použití.